Tin tức

Together Everyone Achieves More

TEAMBUILDING 2019 – TRUNG TÂM KỸ THUẬT MIỀN BẮC Team buiding là hoạt động vô cùng cần thiết để xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn kết các cá nhân, bộ phận, phòng ban trong công ty. Together Everyone Achieve More – Mọi người cùng nhau đóng góp để gặt hái nhiều hơn

Tại Làng nhà sàn dân tộc Thái Hải, các thành viên TTKTMB đã được CÙNG NHAU trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Tày dân tộc Nùng như đi cà kheo, đi thang dây, đan dây ngũ sắc – dây may mắn của dân tộc Tày, trải nghiệm hát then, CÙNG NHAU vượt qua các thử thách đội nhóm như truy tìm mật thư, xây dựng tòa tháp và đặc biệt CÙNG NHAU tìm ra được mật mã – ý nghĩa cuối cùng của chương trình TEAM. Hy vọng với các trải nghiệm CÙNG NHAU, các thành viên TTKTMB nói riêng và Công ty HTE nói chung - chúng ta sẽ áp dụng vào công việc để CÙNG NHAU đóng góp, CÙNG NHAU gặt hái được nhiều thành công hơn!

1 (2)

1 (1) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28) 1 (29) 1 (30) 1 (31) 1 (32)