Tầm nhìn giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN HTE

HTE mong muốn trở thành một công ty có mô hình tổ chức hiện đại, không ngừng nâng cao giá trị thương hiệu và phát triển bền vững của công ty bằng nỗ lực sáng tạo và lao động của từng nhân viên, đầu tư không ngừng vào nền tảng tiềm lực và công nghệ; tối ưu chi phí của khách hàng, tạo điều kiện phát huy tốt nhất tiềm năng của từng thành viên và tạo nên các giá trị dài hạn cho các cổ đông.

SỨ MỆNH HTE

Trở thành công ty hàng đầu có khả năng cung cấp trọn gói các dịch vụ kỹ thuật từ khảo sát thiết kế cho đến quản lý vận hành mạng lưới viễn thông và CNTT trên toàn bộ lãnh thổ Việt nam
Trở thành công ty hàng đầu tại Việt nam có khả năng cung cấp các giải pháp tích hợp viễn thông – tin học – truyền thông nhằm cung cấp các dịch vụ tiện ích cho các cá nhân, gia đình và tổ chức trong xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI HTE

1. Khách hàng là trung tâm, đối tác là đồng hành:Luôn tập trung vào chất lượng sản phẩm dịch vụ để đem đến lợi ích cao nhất cho khách hàng. Đồng thời luôn coi đối tác, nhà cung cấp là người bạn đồng hành xuyên suốt trên chặng đường phát triển của Công ty để cùng chia sẻ lợi ích, cùng hợp tác thành công.
2. Sáng tạo: Luôn năng động, sáng tạo nhằm thích nghi với sự thay đổi của thị trường; tạo sự khác biệt, đa dạng hóa dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
3. Tin cậy: Đội ngũ cán bộ đáng tin cậy, làm việc trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau gắn với trách nhiệm của từng cá nhân.