Tin tức

GALA DINNER YEAR END PARTY 2022

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông Hà Nội tổ chức buổi lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và phát động kế hoạch 2023