Dự án

Xây dựng và lắp đặt văn phòng chuyển mạch thông tin di động

Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc

 

- Tên dự án:Xây dựng và lắp đặt văn phòng chuyển mạch thông tin di động

- Khách hàng: Vietnamobile

- Địa điểm : MTSO Hòa Lạc

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2016 – tháng 09/2017.