Dự án

Vận hành , bảo dưỡng Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc - khách hàng Vietnamobile

Đối tác: Vietnamobile

Số lượng: 5 trung tâm dữ liệu

HTE cung cấp dịch vụ vận hành cho tất cả các trung tâm dữ liệu chuyển mạch của mạng thông tin di động Vietnamobile. 

Mô tả dịch vụ:

  • Trực vận hành 24/7/365;
  • Bảo dưỡng định kỳ thiết bị và hệ thống;
  • Sửa lỗi và thay thế thiết bị;
  • Rà soát, đánh giá mức độ an toàn và ổn định của hệ thống;
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.