Dự án

Dự án xây dựng hạ tầng 1029 trạm viễn thông

- Nhà Thầu : Vietnamobile

- Đối tác : Vietnamobile

- Số lượng : 1029 sites

- Thời gian triển khai: 12/2016 – 09/2017