Dự án

Dự án vận hành và ứng cứu máy nổ di động, máy phát cố định công suất lớn

Đối tác: Vietnamobile

Số lượng: 3000 trạm máy nổ di động và 356 máy nổ cố định

Thời gian: từ 2012 – nay.

HTE cung cấp dịch vụ vận hành máy nổ cố định và máy nổ di động cho mạng Vietnamobile bao gồm việc ứng cứu máy nổ di động cho toàn bộ các trạm BTS và vận hành, bảo dưỡng hơn 400 máy nổ cố định trải dài dọc đất nước. Với việc bố trí nhân lực và máy nổ trên cả nước, chúng tôi đảm bảo được nguồn điện cho các trạm BTS của mạng Vietnamobile hoạt động liên tục và có tính ổn định với hiệu năng cao.

Mô tả dịch vụ:

  • Thực hiện ứng cứu máy nổ di động 24/7;
  • Bảo dưỡng định kỳ các máy nổ cố định từ 6,25KVA đến 1500KVA;
  • Sửa lỗi và thay thế khi máy nổ cố định bị hỏng;
  • Rà soát, đánh giá mức độ an toàn của hệ thống máy nổ cố định;
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành; 
  • Thông báo các thông tin về lỗi của sản phẩm cũng như các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.