Dự án

Dự án swap thiết bị Nokia mạng thông tin di động Mobifone

- Đối tác: Ericsson

- Số lượng: 220 trạm

- Thời gian: 8/2019

Được Ericsson đánh giá là một nhà thầu đem lại sự tin tưởng trong triển khai dự án, đảm bảo chất lượng lắp đặt và tiến độ thi công. HTE tham gia dự án swap thiết bị Nokia của nhà mạng di động Mobifone tại HCM trong thời gian tháng 8 - 12 năm 2019.