Dự án

Dự án lắp đặt, cấu hình thiết bị viễn thông - khách hàng ZTE

Đối tác: ZTE

Số lượng: 2300 trạm

Thời gian: 2016 – 2018

Tham gia vào đại dự án của mạng viễn thông di động Vietnamobile, HTE là một trong những nhà thầu lớn nhất tham thi công lắp đặt các hạng mục thiết bị viễn thông gồm: thiết bị phát sóng, thiết bị truyền dẫn (truyền dẫn PDH, SDH, Metro, Backbone). Với việc đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ của dự án, HTE được khách hàng đáng giá cao và góp phần vào thành công của dự án.

Mô tả dịch vụ:

  • Khảo sát nhà trạm, đưa ra giải pháp, thiết kế lắp đặt;
  • Vận chuyển thiết bị;
  • Lắp đặt, cấu hình, tích hợp thiết bị;
  • Hỗ trợ kỹ thuật sau lắp đặt;
  • Đo kiểm chất lượng, tối ưu hóa mạng;
  • Kiểm tra, theo dõi dịch vụ và chuyển giao sau lắp đặt.