Dự án

Dịch vụ vận hành Trung tâm dữ liệu Ngân hàng An Bình

Đối tác: Ngân hàng An Bình

Số lượng: 1 trung tâm dữ liệu

Thời gian: 2019

Tháng 9/2019, HTE ký hợp đồng với Ngân hàng An Bình, cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng trung tâm dữ liệu của Ngân hàng An Bình tại số 36 Hoàng Cầu bao gồm toàn bộ các hạng mục liên quan đến hạ tầng trung tâm dữ liệu như máy phát, hệ thống chiếu sáng, hệ thống nguồn…