Dự án

Cung cấp pin NLMT

Dự án: Cung cấp pin Năng lượng mặt trời

Khách hàng: Công ty TNHH Ngân Long

Quy mô: 1MWp

Thời gian: tháng 10/2020