Dịch vụ

DỊCH VỤ QUẢN LÝ

HTE là một tổ chức có đội ngũ lãnh đạo và kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành và ứng cứu. Trong nhiều năm hoạt động đã qua, HTE đã xây dựng được hàng ngũ các kỹ thuật viên lành nghề có thể đảm bảo được hệ thống mạng lưới vận hành thông suốt và liên tục. Các sự cố mạng lưới sẽ được khắc phục và sửa chữa trong thời gian ngắn nhất.

Dịch vụ quản lý của HTE sẽ bao gồm các dịch vụ :

- Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống.

- Dịch vụ ứng cứu và khắc phục sự cố hệ thống.

- Dịch vụ vận hành, ứng cứu máy nổ di động; bảo dưỡng máy phát cố định.

- Dịch vụ quản lý tài sản và hàng thay thế. Dịch vụ này bao gồm nhập khẩu, vận chuyển hàng dự phòng đảm bảo thời gian ứng cứu kịp thời theo yêu cầu của khách hàng.

Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp thêm các dịch vụ đi kèm nếu khách hàng yêu cầu như : 

- Dịch vụ đo kiểm, đánh giá chất lượng và vùng phủ đối với các dịch vụ quản lý liên quan đến Viễn Thông.

- Dịch vụ thanh toán tiền điện, tiền nhà liên quan đến việc chi trả việc thuê hạ tầng.

- Kiểm tra, thông báo về thông tin lỗi sản phẩm, thiết bị và giải pháp xử lý tới khách hàng.