Sản phẩm Viễn thông

Các Sản phẩm về Viễn thông

HTE là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị, vật tư, phụ kiện cho các công trình Viễn thông:

a. Cung cấp thiết bị Viễn thông
– Antena và phụ kiện đi kèm
– Feeder, Cáp đồng trục và Dây nhảy
– Đầu nối và chuyển đổi
– Thiết bị truyền dẫn quang, điện
– Máy đo

b. Cung cấp vật tư, phụ kiện:
– Cầu cáp, thang cáp
– Các vật tư, phụ kiện cho hệ thống RBS, Shelter, Power, Genset… tại các trạm Viễn thông