Vận hành , bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống nguồn, điều hòa… Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc

5Vận hành , bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống nguồn, điều hòa… Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc


– Nhà đầu tư :
Vietnamobile

- Đối tác: Vietnamobile

- Số lượng:  MTSO Hòa Lạc

- Thời gian triển khai: 10/2017 – bây giờ