Dự án triển khai xây dựng hạ tầng mạng Viễn thông

DSC_0775

- Khách hàng: Vietnamobile

- Số lượng: 248 Sites

- Mô tả công việc:

  • Tìm kiếm nhà trạm
  • Thiết kế
  • Xây dựng

- Thời gian triển khai: 04/2012 – 04/2014