Dự án vận hành và ứng cứu thông tin mạng Viễn thông cho Huawei

QLVH 04- Operator: Vietnamobile- Partner: Huawei- Số lượng: 2400 Sites- Mô tả công việc: Quản lý vận hành MTSO, BSC, BTS, NOC, Truyền dẫn, Nguồn, Máy nổ, Điều hòa, Hạ tầng…- Thời gian triển khai: 02/2008 – Đến nay