Dự án di dời nhà trạm

Relocation_2

- Tên dự án: Di rời trạm BTS đến vị trí mới

- Khách hàng: Vietnamobile

- Số lượng: 26 trạm

- Mô tả công việc:

  •     Thiết kế, khảo sát vị trí đặt trạm mới
  •     Xây dựng nhà trạm
  •     Tháo rỡ thiết bị trạm cũ
  •     Lắp đặt thiết bị vào trạm mới

- Thời gian triển khai: 01/2013 – 12/2013