Lắp đặt truyền dẫn MW

DSC_0243- Nhà thầu: Vietnamobile

- Đối tác : Ericsson

- Số lượng: 256 links

- Thời gian triển khai: 11/2014