Dự án vận hành và ứng cứu thông tin mạng Viễn thông cho Ericsson

QLVH 05

- Operator: Vietnamobile

- Partner: Ericsson

- Số lượng: 3200 Sites

- Mô tả công việc: Quản lý vận hành MTSO, BSC, BTS, NOC, Truyền dẫn, Nguồn, Máy nổ, Điều hòa, Hạ tầng…

- Thời gian triển khai: 10/2011 – Đến nay