Dự án lắp đặt Metro IP Core

IP Core

- Tên dự án: Dự án triển khai lắp đặt Metro IP Core

- Khách hàng: Hanoi Telecom

- Mô tả công việc:

  • Khảo sát địa điểm lắp đặt hệ thống
  • Triển khai lắp đặt thiết bị Cisco Router, Cisco Switch

- Thời gian thực hiện: 11/2013 – 04/2014