Dự án vận hành và ứng cứu máy nổ cố định

FG

- Khách hàng: Vietnamobile

- Số lượng: 72 Sites SDH

- Mô tả công việc: Vận hành và ứng cứu máy nổ FGs (6.25KVA, 15KVA, 20KVA, 500KVA, 1500KVA) cho mạng Vietnamobile

- Thời gian triển khai: 04/2012 – Đến nay