Dự án xây dựng hạ tầng trạm viễn thông

DSC_0241- Nhà Thầu : Vietnamobile

- Đối tác : Hutchison

- Số lượng : 1029 sites

- Thời gian triển khai: 12/2016 – 09/2017