Dự án lắp đặt thiết bị cho Ericsson theo Hợp đồng MA – 2016 – 004113

12Dự án lắp đặt thiết bị cho Ericsson theo hợp đồng MA 2016 – 004113


– Nhà đầu tư :
Vietnamobile

- Đối tác: Ericsson

- Số lượng: 500 Node B & MW

- Thời gian triển khai: 06/2016 – Bây giờ