Dự án lắp đặt thiết bị cho ZTE theo hợp đồng S1VN2016063002WBF1

3Dự án lắp đặt thiết bị cho ZTE theo hợp đồng S1VN2016063002WBF1

– Nhà đầu tư : Vietnamobile

- Đối tác: ZTE

- Số lượng: 800 Node B & MW

- Thời gian triển khai: 06/2016 – Bây giờ