Dịch vụ vận hành và ứng cứu thông tin mạng Viễn Thông ZTE tại Miền Bắc, Trung , Nam

IMG_1204Dịch vụ vận hành và ứng cứu thông tin mạng Viễn Thông ZTE tại Miền Bắc, Trung , Nam
(BSC, BTS, NOC, Truyền dẫn ,Nguồn, Máy nổ, Điều hòa, hạ tầng


– Nhà đầu tư :
Vietnamobile

- Đối tác: ZTE

- Số lượng: 2400 sides

- Thời gian triển khai: 11/2016 – 03/2019