Dịch vụ vận hành và ứng cứu thông tin mạng viễn thông cho Huewei tại Miền Bắc, Trung , Nam

9- Tên dự án: Dịch vụ vận hành và ứng cứu thông tin mạng Viễn thông cho Huawei tại Miền Bắc, Trung, Nam ( BSC, BTS , NOC , Truyền dẫn , Nguồn, Máy nổ, Điều hòa, Hạ tầng… )

- Khách hàng: Vietnamobile

Số lượng : 2400 sites

- Mô tả công việc:

  • Dịch vụ vận hành
  • Ứng cứu thông tin mạng Viễn thông

- Thời gian thực hiện: Tháng  10/2013 – 12/2016