Dự án vận hành Mobile Genset cho mạng Vietnamobile

Ngày 17/05/2013, tại trụ sở VNM tòa nhà King Building, HTE và VNM đã chính thức ký kết hợp đồng vận hành Mobile Genset cho 2794 sites BTS mạng VNM.
ky hop dong
- Khách hàng: Vietnamobile

- Số lượng: 2794 Sites

- Mô tả công việc: Ứng cứu Mobile Genset cho mạng VNM

- Thời gian triển khai:
+ Giai đoạn 1: 01/08/2013 – 01/09/2013 – Triển khai ứng cứu 1/4 số lượng Sites
+ Giai đoạn 2: 01/09/2013 – 01/10/2013 – Triển khai ứng cứu 1/2 số lượng Sites
+ Giai đoạn 3: Từ 01/10/2013 – Triển khai ứng cứu số lượng Sites còn lại