HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà Trịnh Minh Châu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

madam1

– Bà Trịnh Minh Châu hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà nội (Hanoi Telecom), cổ đông sáng lập của Công ty HTE. Hanoi Telecom là chủ sở hữu mạng di động EGSM Vietnamobile và đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ thông tin di động 3G vào tháng 09/2009.

– Thông tin chi tiết về Hanoi Telecom xin vào trang điện tử của Công ty tại: www.hanoitelecom.com

2. P.Giáo sư – Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

dr_lang

Ông Phạm Ngọc Lãng hiện đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà nội (Hanoi Telecom), cổ đông sáng lập của Công ty HTE. Hanoi telecom là một trong những nhà khai thác dịch vụ viễn thông tại Việt nam với các dịch vụ VoIP, Internet và đặc biệt là mạng di động GSM Vietnamobile.

– Trong năm 2011, Hanoi Telecom dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ thông tin di động 3G tại thị trường Việt nam.

3.Ths. Nguyễn Anh Dũng

nguyenanhdung_2

– Ông Nguyễn Anh Dũng hiện đang giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà nội (Hanoi Telecom), cổ đông của Công ty HTE. Hanoi Telecom là chủ sở hữu mạng di động EGSM Vietnamobile và đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ thông tin di động 3G vào tháng 09/2009.

– Thông tin chi tiết về Hanoi Telecom xin vào trang điện tử của Công ty tại: www.hanoitelecom.com

4. Bà Nguyễn Hiền Phương – Ủy Viên HĐQT

5. Ông Tô Hoài Văn – Ủy Viên HĐQT

image005_0

– Chuyên môn: Kỹ sư tin học, Thạc sĩ Kinh tế

– Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện ( CTIN ),cổ đông của Công ty HTE , CTIN là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và tự động hóa tòa nhà thông minh.

– Thông tin chi tiết về CTIN – Công ty cổ phần viễn thông – tin học bưu điện xin vào trang điện tử của Công ty tại: http://ctin.vn