TUYÊN BỐ VỀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI

Là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành mạng viễn thông tin học và các giải pháp tích hợp Viễn thông – Tin học – Truyền thông, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội cam kết:

– Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo thoả mãn tối đa các yêu cầu của khách hàng.

– Trở thành Công ty số 1 tại Việt Nam có khả năng cung cấp trọn gói (end-to-end) các giải pháp dịch vụ kỹ thuật từ khâu khảo sát thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt thiết bị cho đến vận hành và tối ưu hóa mạng thông tin di động nói riêng và mạng viễn thông tin học nói chung.

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 theo hướng ngày càng năng động, nâng cao hiệu quả góp phần và luôn đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ và nhân viên Công ty.

Ngày 5 tháng 11 năm 2011

          9153f5c26da088fed1b1                                              

 

 


Tổng Giám đốc