BAN ĐIỀU HÀNH

1. Ông Nguyễn Thế Thịnh – Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Trường Giang – Phó Tổng Giám đốc

3. Bà Nguyễn Thúy Hà – Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng

4. Ông Nguyễn Quảng Bình – Giám đốc Bán hàng

NGUYEN QUANG BINH

– 12/2006: Giảng viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vin-Hem Pich.
– 06/2010: Kỹ sư tần số vô tuyến tại Công ty TNHH Ericsson Việt Nam.
– 03/2011: Chuyên viên Kinh doanh tại Công ty HTE
– Tốt nghiệp: Kỹ sư Điện tử – Viễn thông năm 2006 tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Chuyển loại Kỹ sư Đo lường năm 2007 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.