Tối ưu hóa

Với đội ngũ chuyên sâu về RF, dịch vụ Tối ưu là một lĩnh vực thế mạnh của HTE. Chúng tôi đã khẳng định được vị thế trên thị trường bằng niềm tin của tất cả các nhà khai thác mạng Viễn thông

TOI UU 01

Mô tả dịch vụ
– Thực hiện việc tối ưu mạng vô tuyến cho các mạng di động 2G, 3G
– Đo kiểm chất lượng mạng
– Phân tích đưa ra giải pháp
– Thực hiện tối ưu hóa mạng