Quản lý Vận hành mạng

HTE tự hào là đơn vị quản lý, vận hành và ứng cứu thông tin cho toàn bộ mạng di động Vietnamobile. Với đội ngũ nhân lực hơn 700 người trải dài khắp 64 tỉnh, thành phố chúng tôi luôn đem tới cho khách hàng dịch vụ vận hành mạng hoàn hảo, dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp và dịch vụ ứng cứu thông tin nhanh chóng, kịp thời đem lại cho khách hàng chất lượng mạng tốt nhất.

QLVH 02

Bằng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001-2008, hệ thống quản lý và triển khai dịch vụ Managed Services của chúng tôi không chỉ mang lại lợi ích cho mạng Viễn thông Vietnamobile mà còn là niềm tin của các nhà khai thác Viễn thông khác.