Tuyển dụng

anh1-1

Kỹ Sư Viễn Thông

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Viễn Thông

Số lượng cần tuyển: 05

Cấp bậc: Nhân viên

Bộ phận: Trung tâm kỹ thuật miền Bắc

Địa điểm làm việc: Tòa nhà HTC – Km 27 Đại lộ Thăng Long – Thạch Thất – Hà Nội Continue reading

anh1-1

Kỹ Sư Điện Cao Cấp

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Điện Cao Cấp

Số lượng cần tuyển: 01

Cấp bậc: Chuyên gia

Bộ phận: Trung tâm kỹ thuật miền Bắc

Địa điểm làm việc: Hà Nội Continue reading

pt03

Nhân Viên Kế Toán

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kế Toán

Số lượng cần tuyển: 02

Cấp bậc: Nhân viên

Bộ phận: Tài chính kế toán

Địa điểm làm việc: Hà Nội Continue reading