Tuyển dụng

accounting1

Kế Toán Tổng Hợp

Vị trí tuyển dụng: Kế toán Tổng hợp

Số lượng: 01

Cấp bậc: Chuyên viên

Địa điểm làm việc: 6/102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Continue reading

a22

KỸ SƯ NGUỒN ĐIỆN

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Nguồn Điện

Số lượng cần tuyển: 01

Cấp bậc: Nhân viên

Bộ phận: Trung tâm kỹ thuật miền Bắc

Địa điểm làm việc: Hà Nội Continue reading