Tuyển dụng

logo

Chuyên viên Nhân sự

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Nhân sự

Số lượng cần tuyển: 01

Cấp bậc: Nhân viên
Bộ phận: Quản Trị Nhân Lực
Địa điểm làm việc:  Số 6/102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Continue reading

accounting1

Kế Toán Tổng Hợp

Vị trí tuyển dụng: Kế toán Tổng hợp

Số lượng: 01

Cấp bậc: Chuyên viên

Địa điểm làm việc: 6/102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Continue reading