Tuyển dụng

Kỹ Thuật Viên Điện Tử Viễn Thông

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên Điện tử Viễn thông
Số lượng cần tuyển: 5
Cấp bậc: Nhân viên
Bộ phận: Trung tâm kỹ thuật miền Bắc
Địa điểm làm việc: Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên ,Thái Bình

Continue reading

TUYEN_DUNG

Nhân Viên IT

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên IT

Số lượng cần tuyển: 01

Cấp bậc: Nhân viên

Bộ phận: Phòng Kỹ thuật Continue reading