Tuyển dụng

IT

Nhân Viên IT

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên IT
Số lượng cần tuyển: 01

Cấp bậc: Nhân viên

Bộ phận: Phòng Kỹ thuật

Địa điểm làm việc: Tầng 2, số 33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Continue reading

tuyen-chuyen-vien-tu-van

Kỹ Sư Tối Ưu Hóa Mạng Di Động

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Tối Ưu Hóa Mạng Di Động

Số lượng cần tuyển: 2

Cấp bậc: Chuyên viên

Bộ phận: Phòng Kỹ thuật

Địa điểm làm việc: Tầng 2, số 33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Continue reading

tuyen-dung-Bao-ve-Lien-Anh

Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông (BO PM)

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông (BO PM)

Số lượng cần tuyển: 2

Cấp bậc: Nhân viên

Bộ phận: Trung tâm kỹ thuật miền Bắc

Địa điểm làm việc: Tầng 2, số 33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Continue reading